Fakoemulzifikacija

fakoemulzifikacija

Fakoemulzifikacija je operacija katarakte koja se odnosi na savremene intervencije u kojima se unutrašnje sočivo oka “drobi” ultrazvučnim laserom, a potom se isisava iz oka. Isisani sadržaj iz oka se postepeno zamenjuje novim sočivom. Unošenjem rastvora soli popunjava se unutrašnja komora oka i dodatno hladi ultrazvučni laser.

Priprema i mere predostrožnosti

Oko je složen organ i ono zahteva posebnu pažnju. Oftalmolog mora da dijagnostikuje kataraktu. Pacijent zadržava pravo da bira oftalmologa. Pravilna anestezija je obavezna za očnu hirurgiju. Anestezija koja se koristi pri zahvatu je lokalnog karaktera. U procesu anestezije lokalni anestetik se ubrizgava u području očnog mišića ili iza očnog mišića, tako da on imobiliše mišić i s tim ublažava bol. Facijalni nerv je obuhvaćen anestezijom da bi ublažio proces operacije katarakte. Lokalna anestezija se predlaže za decu. Kardiovaskularno nadgledanje je poželjno prilikom upotrebe lokalne anestezije. Odgovarajuće mere sterilizacije se preduzimaju s ciljem pripreme operacione sale. Posteljina, uniforma i rukavice koje se koriste prilikom operacije takođe moraju biti sterilni. Plastična posuda služi za prikupljanje tečnosti tokom operacije katarakte. Spekulum se postavalja na oko da bi držao očni kapak.

Hiruška tehnika

Fakoemulzifikacija je metoda koja u pripremi, a pre same procedure, podrazumeva pravljenje jednog ili dva reza u obliku slova X u oku. Oftalmolog otklanja prednju stranu kapsule oka koja sadrži sočivo unutar oka. Ova metoda operacije katarakte obuhvata upotrebu aparata koji kontroliše protok lasera uz pomoć mikroprocesora. Ovaj korak se zasniva na upotrebi peristatičke ili Venturi pumpe.
Fako sonda je ultrazvučni operacioni instrument sa titanijumskom ili čeličnom iglom. Vrh igle vibrira na ultrazvučnoj frekvenciji sa ciljem da oblikuje i drobi kataraktu dok pumpica usisava sadržaj kroz svoj vrh. Prilikom nekih tehnika koristi se drugi osetljivi čelični instrument koji prilalazi sa strane oka kroz otvor i služi za razbijanje jezgra na manje celine. Katarakta se na ovaj način razbija na 2 ili 4 celine i svaka celina se dodatno drobi i izvlači sukcijom. Drobljenjem jezgra se lakše uklanja sadržaja katarakte. Nakon uklanjanja svih tvrdih unutrašnjih delova sočiva fakoemulzifikacijom, mekši spoljni deo sočiva se uklanja sukcijom.

Postupak operacije

Irigaciono-aspiraciona sonda ili bimanuelni sistem se koristi za isisavanje preostalih perifernih delova kore dok ostavlja zadnji deo kapsule netaknutim. Kao i kod drugih metoda operacija katarakte, u ostatke kapsule sočiva se postavlja intraokularno sočivo (IOL-intraocular lens) kao implant umesto izvađenog sočiva. Postoje razni tipovi IOL sočiva. Kod nekih je neophodno praviti veći rez da bi sočivo moglo da se umetne, dok kod drugih sočiva to nije neophodno. Kod preklopnih sočiva koje se sastoji od silikona ili akrila odgovarajuće snage, preklop se ostvaruje pomoću držača ili preklapača ili uz pomoć odgovarajućeg uređaja koji dolazi zajedno sa IOL sočivom.

Sočivo se potom ubacuje u zadnju komoru u kapsularnom džepu (in-the bag implementacija). Ponekad je neophodna i implatacija sulucusa zbog suza zadnje komore ili zbog zonularne dijalize. Zato što je neophodan naravtiti manji rez, koristi se veoma mali šav ili u nekim slučajevima uopšte nije ni potreban. Oporavak pacijenata posle ove vrste hirurgije je znatno skraćen.

Podelite sa prijateljima: