Glaukom

glaukom

Glaukom je bolest više faktora, veoma je kompleksan i sa specifičnim karakteristikama kao što su oštećenje očnog živca i gubitak vizuelnog polja. Iako očni pritisak unutar oka (nazvan interokularni pritisak ili IOP) je prisutan i bitan faktor za nastanak glaukoma, ljudi sa normalnim očnim pritiskom takođe mogu da obole od glaukoma. Ne postoji poseban nivo povišenog očnog pritiska koji može da izazove glaukom, niti postoji nizak nivo očnog pritiska koji neće da izazove glaukom. Rešenje leži u ranoj diagnozi glaukoma i prevenciji gubitka vida.

Merenje očnog pritiska

Očni pritisak se obično meri u milimetrima žive (mm Hg). Normalni očni pritisak se kreće u rasponu od 12-22mm Hg, sve što je veće od 22mm Hg se smatra povišenim očnim pritiskom. Ako osoba ima povišen očni pritisak, ali ne boluje od glaukoma taj problem se naziva okularna hipertenzija. Sam povišen pritisak ne izaziva glaukom. Međutim, to je jedan od ključnih faktora. Pojedinci sa povišenim očnim pritiskom treba da imaju redovne kontrole kod svog oftalmologa da ne bi došlo do pojave neželjenih efekata.

Povišen IOP (interokularni pritisak)

U prošlosti, oftalmolozi su osobe sa povišenim očnim pritiskom smatrali potencijalnim pacijentima od glaukoma, zbog zabrinutosti da IOP može dovesti do razvoja glaukoma. Danas, ovaj termin podrazumeva da svi potencijalni pacijeti od bolesti glaukoma moraju da umaju stručne nalaze da ukazuju na pojavu glaukoma. Na primer, ljudi sa jako povišenim IOP, sa sumnjivim očnim nervom i sa istorijom sličnih porodičnih bolesti se svrstavaju u grupu potencijalni pacijenti od bolesti glaukoma.

U većini slučajeva gubitak vida se događa kod pacijenta kada je očni pritisak previsok za pojedinca i izaziva oštećenje optičkog nerva (očnog živca). Bilo koja šteta koja nastane posle ovih tegoba se ne može izlečiti. Kod bolesti glaukoma prvo strada periferna strana vida. Promene u vidu su postepene i pacijent ne primećuje do trenutka kada je došlo do većeg gubitka vida.
Tokom vremena, ako se glaukom ne leči posle stradanja perifernog stradaće i centralni koji će u početku biti smanjen, a zatim i izgubljen. Ovo je najčešći primer slepila od glaukoma. Dobra vest u svemu ovome je da ako se glaukom primeti na vreme može se operisati (laser ili hiruško lečenje), a većina ljudi koji ovo primete na vreme neće izgubiti vid od glaukoma.

Ako imate veći rizik za dobijanje glaukom

Ako imate veći rizik za dobijanje glaukom, trebalo bi da češče idete na preglede očiju svakih godinu ili dve posle 35 godine. Ako Vam je dijagnosticiran glaukom, važno je da slušate uputstva vašeg oftalmologa i pažljivo se držite propisane terapije. Lekovi za lečenje glaukoma će biti efikasni samo ako su prepisani od vašeg lekara, veoma je važno da pratite prepisani recept za uzimanje lekova.

Tipovi Glaukoma

Postoje više vrsta glaukoma. Dve glavne vrste su primarni hronični glaukom otvorenog ugla (open-angle) i galukom zatvorenog ugla (angle-closure).

Glaukom otvorenog ugla je najčešća forma glaukoma, procenjuje se da 90% ljudi koji boluju od glaukoma imaju baš ovaj tip:

 • Izazvan je sporim začepljenjem drenažnih kanala, što dovodi do uvećanog očnog pritiska
 • Ima širok (oštar) i otvoren (tup) ugao između dužice (iris) i rožnjaće
 • Razvija se sporo i polako
 • Ima dosta simptoma i nastaju štete koje nisu uočljive

Glaukom otvorenog ugla se stvara na prostoru između dužice (irisa) i rožnjače, on je obično širi i otvoreniji (tup ugao) nego što bi trebalo da bude. Glaukom otvorenog ugla se takođe naziva primarni i hronični glaukom.

Glaukom zatvorenog ugla, je redak slučaj glaukoma:

 • Izazvan je takođe sporim začepljenjem drenažnih kanala, što dovodi do uvećanog očnog pritiska
 • Ima zatvoren ili oštar ugao između dužice i rožnjače
 • Razvija se veoma brzo
 • Njegovi simptomi i štete koje izaziva su veoma uočljive
 • Zahteva hitnu medicinsku pažnju

Takođe se zove akutna glaukoma ili glaukom zatvorenog (oštrog) ugla. Za razliku od glaukoma otvorenog ugla, kod ovog tipa glaukoma ugao između dužice i rožnjače je oštar ili zatvoren.

Glaukom normalnog pritiska (NTG)

Takođe ga zovu još glaukom niskog i normalnog pritiska. Kod ovog tipa glaukoma dolazi do oštećenja očnog živca (optički nerv) iako iako je očni pritisak normalan. Mi još uvek ne znamo kako dolazi do oštećenja očnog živca pri normalnom očnom pritisku.

Kongenitalni glaukom

Ovaj tip glaukoma se javlja kod beba kada nije dovoljno razvijen sistem drenažnih kanala tokom prenatalnog perioda. Ovo je redak slučaj glaukoma može biti naslednog tipa. Kada je glaukom neformiran, mikrohirurgija nam daje mogućnost korekcije strukturnih defekta. U drugim slučajevima se tretira hirurgijom ili lekovima.

Drugi tipovi glaukoma

Tipovi otvorenog i zatvorenog ugla glaukoma:

 • Sekundarni glaukom
 • Pigmentacioni glaukom
 • Pseudoekfoliativni glaukom
 • Traumacki glaukom
 • Neovaskularni glaukom
 • “Irido corneal Endothelial” sindrom (ICE)

Podelite sa prijateljima: