Tretman YAG laserom

Tretman YAG laserom

Nakon operacije katarakte retko dolazi do zamućenja membrane sočiva. Ova membrana oblaže očno sočivo i naziva se kapsula. Zamućenje kapsule nastaje u toku prvog meseca nakon intervencije, a može trajati i do godinu dana. Najvećem broju pacijenata se neće pojaviti zamućenje i neće im biti potreban tretman YAG laserom, ipak malom broju pacijenata će ovaj tretman biti neophodan. Veća verovatnoća je da se zamućenje pojavi kod mlađih pacijenata i kod nekih određenih slučaja katarakte. Vremenom su se vršila ispitivanja i istraživanja radi pronalaženja metode za otklanjanje zamućenja membrane. Dr Ullman je primenjivao IOL (inraocular lens) sočiva koja su se pokazala kao funkcionalna u smanjivanju zamućenje membrane, samim tim smanjuju i potrebu za tretman YAG laserom.

Membrana koja oblaže sočivo se naziva kapsula. Zadnji deo kapsule (pasteriorna kapsula) se koristi, u operaciji katarakte, za fiksiranje veštačkog sočiva koje se kasnije pozicionira na mesto gde je bilo prirodno sočivo.

Ako vaša pasteriorna kapsula izgubi providnost izazvaće zamućenje i progresivni gubitak vida, uz ispoljavanje simptoma sličnim simptomima pre operacije katarakte (zamućenje vida, oreole, senke…) YAG laser tretman se primenjuje u slučaju zamućenja vida posle operacije katarakte. Tokom prošlosti, ova zamućenja vida su se otklanjala korišćenjem noža prilikom otvaranja membrane. Zbog nehigijenskih uslova i korišćenja nepodobnih sredstava postojao je visok rizik za nastajanje komplikacija prilikom otvaranja oka. Međutim, sa pojavom YAG laser tretmana rizici su znatno smanjeni.

Mikroskopski snop YAG lasera je fokusiran na transpatentni deo rožnjače, odnosno na zamućenu membranu. Snop precizno usmerenog lasera otvara centralni deo zamućene membrane. Hirurg pravi otvor i ostavlja ga otvorenim, pri čemu neće biti potrebe za korigovanjem. U ovom tretmanu lečenja ne bi trebalo doći do komplikacija i pojave infekcija, posle ovog zahvata neće biti potrebe za smanjenom fizičkom aktivnosti.

Postupak operacije se vrši u ambulantnim uslovima. Nema posebnih zahteva kao što su menjanje garderobe, držanje dijete, vežbanje, čitanje ili gledenje tretmana tokom zahvata. Smetnju ne predstavlja ni uzimanje vaših uobičajnih lekova, kao ni korišćenje kapi za oči posle tretmana YAG laserom. Tokom tretmana Vi ćete čuti kliktanje i videćete crvenu svetlost. Laser pušta snop u zamućeni deo membrane i čim se kapsula malo raširi, svaki sledeći impuls lasera će širiti otvor do određene širine.

Posle tretmana, može doći do delimičnog zamućenja u toku dana. Takođe, oko bi moglo biti delimično iziritirano. Uobičajno, u toku dana, pacijent se oseća normalno i vid je poboljšan do nivoa na kojem je bio pre zamućenja.

Tokom svake intervencije postoji bar mali rizik. Tokom tretmana YAG laserom neki od rizika su smanjeni, a neki su totalno uklonjeni kao npr. infekcija i krvarenje. Postoji retka pojava poremećaja retine posle ovog tretmana. Ovo je redak slučaj, gotovo jedan u hiljadu. U ovom tretmanu može doći do oticanja mrežnjače, što je isto tako redak slučaj. Pored toga, može doći i do pojave bljeska i priviđanja tačke posle tretmana. Pojavljuju se mikroskopske čestice koje vremenom nestaju iz membrane.

Podelite sa prijateljima: